Dare to be accurate

Serviciile pe care le ofera Orenstein, Ostro & Associates Group au garantia calitatii, eficientei, experientei si a punctualitatii echipei noastre de specialisti, ale caror obiective constau in accelerarea si maximizarea performantei financiare a companiei dumneavoastra.

html

AUDIT FINANCIAR:

Serviciul de audit financiar pe care il putem oferi companiei dumneavoastra aduce asigurarea ca situatiile financiare examinate sunt complete si intocmite cu acuratete, iar operatiunile financiar-contabile au fost efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare. Expertii nostri asigura aplicarea tuturor procedurilor necesare, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Astfel, auditorul isi poate exprima opinia in ce masura rapoartele financiare ale companiei reprezinta situatia financiara la data bilantului si rezultatul exercitiului financiar incheiat la aceeasi data.

Obiectivele pe care le urmarim in cadrul auditului financiar sunt:

  • Verificarea preciziei, claritatii si completitivitatii procedurilor contabile cu privire la exercitiul financiar
  • Verificarea aplicarii dupa cum urmeaza: Legea contabilitatii nr. 82/1991, armonizarea generala a mediului standardelor contabilitatii, mediul general pentru calculul si prezentarea rapoartelor financiare elaborat de IASC, Standardele Nationale si Internationale de Contabilitate
  • Urmarirea procesarii datelor in vederea executarii curente, in mod corect si in conformitate cu legile existente
  • Evaluarea acuratetei informatiilor furnizate de catre evidenta contabila; analiza sistemelor contabile si de control intern astfel incat sa se poata evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru pastrarea unei evidente contabile corecte

La finele misiunii de audit financiar va fi elaborat un raport de audit pentru conducerea companiei, care contine toate ilegalitatile, neregularitatile si inregistrarile nerelevante ce au fost gasite pe parcursul procesului de audit. Raportul va contine si principalele deficiente ale sistemului de control intern si ale altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar.

Consultanta fiscala

Obiectivul nostru consta in identificarea celei mai bune solutii fiscale referitoare la operatiuni, in vederea maximizarii rentabilitatii clientului nostru [...]

html

CONTABILITATE

Prin profesionalismul expertilor nostri contabili urmarim corectitudinea inregistrarilor prin cunoasterea activitatii clientilor nostri [...]

html

Salarizare si HR

Una dintre cele mai importante resurse ale unei companii si cu siguranta indispensabila este cea umana. Orenstein, Ostro & Associates Group [...]

html

RAPORTARE

In functie de necesitatile firmei dumneavoastra va putem oferi servicii de intocmire a unor rapoarte care va vor ajuta la supravegherea activitatii [...]

html

AUDIT INTERN

Auditul intern asigura o examinare obiectiva a ansamblului activitatilor companiei auditate, generand o evaluare independenta a managementului riscului [...]

html

Consultanta de afaceri

Orice companie are nevoie de o privire obiectiva, din afara, necesara pentru imbunatatirea activitatii, a ofertelor comerciale, a prestatiei fata de clientii sai [...]

html